Breach of Academic Freedom


(Dutch below)

On Tuesday June 11th, Situating Palestine Collective sent the CvB and Deans an urgent e-mail which concerned the cancellation of their lecture scheduled for Monday June 10th 2024. This is an egregious breach of our academic freedom and less than 48 hours after our rector, along with those of all other Dutch universities publicly, asserted that their highest value was academic freedom. We would very much like a rational explanation and a public apology. 

This was the content of our letter:

We want to begin by reiterating that Situating Palestine is an academic lecture series. We, all staff members hired by the Radboud university for our respective expertise, are engaged scholars who are passionate about spreading facts and knowledge. As such, we are very concerned - offended actually - about being labeled as ‘external parties/non-Radboud organizational unit’ and having had our academic freedom breached because of this. And this just days after our rector, along with all the other Dutch rectors, wrote about how highly valued academic freedom is and how important it is not to isolate scholars. In this light, to be told, overnight, that we should host our lecture in a rainy and smelly parking lot (that is not even accessible and safe) is unacceptable. 

Since November 2023 we have been organizing this lecture series to educate and enable dialogue on a very difficult topic, which is absent from other spaces at this university. To this end, we have brought together scholars with a variety of expertise, as well as diverse ethnic and religious backgrounds, evidencing the inclusive approach we stand for. We have never had any problems upholding the core values expressed in the university’s code of conduct. Who we are and our core principles have been on every poster and website, and announced at every lecture, as follows: 

This seminar series, organized by a collective of academics from various disciplines at Radboud University – including geography, philosophy, law, anthropology, political science, and cultural studies – invite a range of experts offer information, insights, and analytical tools, and provide an opportunity for questions to help make sense of unfolding events.

The series is open to all. Please arrive promptly and spread the word. All those attending are required to respect the rules of the collective, which means no antisemitism, Islamophobia, racism, sexism, homophobia, transphobia, or any form of intimidation, harassment, and violence.

Our lecture series has brought experts and knowledge to hundreds of students and staff. It  has been well attended (including by members of the CvB and other senior staff and administration), has enabled fruitful discussions, and has inspired lecture series at other Dutch universities. Organized in addition to all of our other work for the university, it is a great service to Radboud university as well as the broader academic community. 

We therefore ask you, the CvB and deans, to uphold the academic freedom of your staff members and enable this lecture series by providing suitable and accessible lecture rooms starting with our next lecture scheduled Monday June 17th from 12:30. 

Kind regards,

The Situating Palestine Collective of Radboud University

 

 

Op dinsdag 11 juni stuurde het Situating Palestine collectief het CvB en de decanen een dringende e-mail over de annulering van hun lezing die gepland stond voor maandag 10 juni 2024. Dit is een flagrante schending van onze academische vrijheid - en dat minder dan 48 uur nadat onze rector, samen met die van alle andere Nederlandse universiteiten, publiekelijk verklaarde dat hun hoogste waarde academische vrijheid was. We willen graag een beargumenteerde uitleg en excuses. 

 

Onze brief:

 

Allereerst willen we nogmaals benadrukken dat Situating Palestine een collectief is dat een reeks academische lezingen organiseert, en dat altijd is geweest. Wij, allen stafleden aangenomen door de universiteit op basis van onze verschillende expertises, zijn geëngageerde wetenschappers die veel waarde hechten aan het delen van feiten en kennis. Juist daarom zijn we erg bezorgd – en gegriefd – dat we worden gelabeld als ‘externe organisatie’ en ‘geen organisatieonderdeel van de Radboud Universiteit’ en dat om deze reden onze academische vrijheid beperkt wordt. Al helemaal omdat dit bericht ons bereikt slechts enkele dagen nadat onze rector, samen met alle andere Nederlandse rectoren, schreef over het belang van academische vrijheid en het niet isoleren van wetenschappers. In dit licht vinden we het onacceptabel dat ons de avond voor een lezing wordt verteld dat we die moeten organiseren op een regenachtige, stinkende parkeerplaats (die bovendien niet toegankelijk of veilig is).

 

Sinds november 2023 hebben we deze reeks lezingen georganiseerd in lijn met ons mandaat als wetenschappers: om te onderwijzen en een discussie te faciliteren over een complex en gevoelig onderwerp waarvoor op andere plekken binnen de universiteit amper ruimte is. Om dit te bereiken hebben we wetenschappers uitgenodigd met een brede variëteit aan expertise en kennis, van verschillende etnische en religieuze achtergronden, hetgeen onze toewijding aan een inclusieve benadering laat zien. We hebben op geen enkel moment problemen gehad met het bewaken van de kernwaarden die in de gedragscode van de universiteit worden uitgedrukt. Wie wij zijn en onze kernprincipes zijn op iedere poster en website te lezen geweest, en bij iedere lezing aangekondigd als volgt:

 

Deze reeks lezingen, georganiseerd door een collectief van academici van verschillende disciplines binnen de Radboud Universiteit – waaronder geografie, filosofie, rechten, antropologie, politicologie en cultural studies – nodigen een scala aan experts voor het delen van informatie, inzichten en analytische tools en bieden hierbij de mogelijkheid om vragen te stellen om zo beter grip te krijgen op de actuele gebeurtenissen.

De lezingen zijn open voor iedereen. Kom op tijd en vertel het door. Alle deelnemers worden gehouden aan de regels van het collectief, wat betekent dat we geen enkele vorm van antisemitisme, Islamofobie, racisme, seksisme, homofobie, transfobie, intimidatie of geweld toestaan.

Onze lezingenreeks heeft expertise en kennis gebracht aan honderden studenten en stafleden. De opkomst was vaak groot (en zelfs leden van het CvB en andere hooggeplaatste personeelsleden bezochten de bijeenkomsten), heeft inzichtvolle discussies mogelijk gemaakt, en heeft gediend als inspiratie voor vergelijkbare initiatieven bij andere Nederlandse Universiteiten. Aangezien deze reeks is georganiseerd door stafleden, en bovendien bovenop al ons andere werk voor de universiteit, zien we de lezingenreeks juist als dienstverlening aan de Radboud Universiteit alsmede de bredere academische gemeenschap.

Wij vragen u daarom, CvB en decanen, om de academische vrijheid van jullie staf te waarborgen, en deze reeks lezingen te blijven faciliteren door geschikte, toegankelijke ruimtes beschikbaar te stellen, te beginnen met onze volgende lezing op maandag 17 Juni om 12:30.

Hartelijke groet,

The Situating Palestine Collective of Radboud University